Monitoring Archive

Zabbix 4.4 Application and Network Monitoring

دراین پست قصد داریم تا بسته آموزشی  Zabbix 4.4 Application and Network Monitoring  از شرکت Udemy را به اشتراک بگذاریم نرم افزار زبیکس ابتدا به صورت یک نرم افزار درون سازمانی در سال 1998 ایجاد شد، 3 سال بعد...

دانلود نرم افزار LAN STATE PRO

Lan State یکی از نرم افزارهای قدرتمند ترسیم نقشه شبکه می باشد، این نرم افزار به مدیران شبکه امکان می دهد تا طرحی کامل از شبکه را داشته باشند. LANstate Pro شامل ماژول های زیر است: ایجاد نقشه شبکه...